BENG-berekening

Vergunningsaanvragen voor nieuwbouw moeten volgens het Bouwbesluit voldoen aan de BENG-eisen. Door middel van een BENG-berekening kunnen wij toetsen of u aan deze eisen voldoet.

Wat is een BENG-berekening?

Vergunningsaanvragen voor alle nieuwbouw moeten volgens het Bouwbesluit voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Voorheen was de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) bepalend, maar nu zijn de BENG-eisen leidend. Deze eisen zijn ontworpen om duurzaam bouwen te stimuleren. Als ontwikkelaar is het van cruciaal belang om aan deze eisen te voldoen, omdat de gemeente anders geen vergunning verleent. Door middel van een BENG-berekening kunnen wij toetsen of u aan deze BENG-eisen voldoet.

Hoe gaan wij te werk?

Bij Schok Bouwkundig Ingenieurs hanteren we een gestructureerde aanpak om ervoor te zorgen dat uw project voldoet aan de BENG-eisen. We beginnen met een ontwerpberekening, waarbij we toetsen of uw ontwerp voldoet aan de BENG-eisen. Hierbij kijken we naar drie belangrijke indicatoren: BENG 1, BENG 2 en BENG 3.

  • BENG 1 richt zich op het beperken van de energiebehoefte van het gebouw. We onderzoeken de optimale benutting van zon- en daglicht en kijken naar aspecten zoals tripleglas, isolatie en luchtdichtheid.

  • BENG 2 heeft betrekking op het primair fossielenergiegebruik van het gebouw. We streven naar het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen door het gebruik van zonne-energie en het selecteren van energiezuinige installaties, zoals lage temperatuurverwarming en korte aanvoerleidingen voor warm tapwater. Het energielabel van het gebouw wordt bepaald op basis van de waarde van BENG 2.

  • BENG 3 draait om het aandeel hernieuwbare energie in het totale primair fossielenergiegebruik van het gebouw, uitgedrukt in een percentage. Hierbij kijken we naar de hoeveelheid hernieuwbare energie in relatie tot het totale energiegebruik. BENG 3 staat in verbinding met BENG 2, dus wat daar geldt, is hier ook van belang.

Naast de ontwerpberekening voeren we bij de oplevering een BENG-oplevering uit. Hierbij leggen we vast wat er daadwerkelijk is uitgevoerd en controleren we of uw project nog steeds aan de BENG-eisen voldoet. Als er wijzigingen zijn waardoor het project niet meer aan de eisen voldoet, helpen we u met het identificeren en uitvoeren van de nodige herstelwerkzaamheden.

TOjuli-analyse voor het voorkomen van oververhitting

Naast de BENG-eisen wordt er steeds meer aandacht besteed aan het voorkomen van ongewenste oververhitting in nieuwe woningen, met name tijdens warme zomers. Om dit probleem aan te pakken, wordt sinds 2021 een grenswaarde gesteld aan de TOjuli-indicator bij nieuwbouwwoningen, in combinatie met de BENG-eisen. De TOjuli-indicator geeft aan in hoeverre er risico is op temperatuuroverschrijding in juli, en wordt berekend aan de hand van de koelbehoefte in de BENG-berekening volgens NTA 8800. Door middel van een gedetailleerde TOjuli-analyse kunnen wij u helpen om oververhitting in uw gebouwen te voorkomen en het gebruik van energieverslindende verkoelingsmethoden te vermijden.

Kies voor Schok Bouwkundig Ingenieurs als uw partner voor duurzaam bouwen

Bij Schok Bouwkundig Ingenieurs hebben we een ervaren team van bouwkundig ingenieurs en experts op het gebied van duurzaamheid. We zijn goed thuis in de actuele wet- en regelgeving en beschikken over geavanceerde tools en software om uw projecten te toetsen aan de BENG-eisen. We bieden betrouwbare en gedetailleerde berekeningen, nauwkeurige analyses en deskundig advies om ervoor te zorgen dat uw projecten aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoen.

Of u nu een vastgoedontwikkelaar, architect, particulier of aannemer bent, wij staan klaar om u te ondersteunen bij het realiseren van duurzame gebouwen die voldoen aan de BENG-eisen en oververhitting voorkomen. Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen bij uw projecten op het gebied van BENG-berekeningen. Samen kunnen we bouwen aan een duurzame toekomst.